Selecteer een pagina

Kenmerken Reactorweg Vastgoed CV

Merlotte Holding BV biedt natuurlijke- en rechtspersonen de mogelijkheid te participeren in de commanditaire vennootschap Reactorweg Vastgoed CV, verder ook te noemen “de CV”.

De kenmerken van het fonds zijn:

  • Een investeringsvolume van € 2.450.000,- inclusief éénmalige kosten en liquiditeitsreserve
  • 12 participaties van € 100.000,- (geen emissiekosten)
  • Een beleggingshorizon van 5 tot maximaal 10 jaar
  • Circa 12% geprognotiseerd direct rendement gemiddeld op jaarbasis vóór belastingen
    daarvan gemiddeld uitkeerbaar aan vennoten als cashrendement 7,4% per jaar;
  • Eén huurovereenkomst voor het gehele bedrijfscomplex met Medux B.V.
  • Een gunstige fee-structuur
  • De initiatiefnemer neemt met één participatie deel (8,33%)
  • Focus op schuldaflossing met nog slechts een restant schuld van € 700.000,- na 10 jaar

De vastgoedbelegging is gelegen op het bedrijventerrein Lage Weide te Utrecht.

Geïnteresseerden kunnen als commanditair vennoot deelnemen in Reactorweg Vastgoed CV met een bedrag van € 100.000,= of een veelvoud daarvan. Er zijn 12 participaties, waarvan er 11 voor beleggers beschikbaar zijn.

De totale investering bedraagt € 2.450.000,= waarvan 2.200.000,= aankoop onroerend goed k.k, € 73.570,= éénmalige kosten en € 44.430,= liquiditeitsreserve.
Daarvan wordt € 1.250.000,= gefinancierd door middel van een hypothecaire lening bij Volksbank Bocholt eG.

Reactorweg Vastgoed CV valt onder de vrijstellingsregeling Wet op het Financieel Toezicht Instellingen (WFT) en staat derhalve niet onder toezicht van de AFM.

De CV wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Er wordt echter uitgegaan van een beleggingshorizon van 5 tot 10 jaar, waarna het vastgoed wordt verkocht en de CV wordt geliquideerd. De beslissing tot verkoop is voorbehouden aan de vergadering van participanten.

De CV is opgericht op 17 juni 2019. Het fonds is volgetekend.

Voor nadere informatie kunt u ons bereiken via onze contactgegevens.