Selecteer een pagina

Kenmerken Marssteden Vastgoed CV

Merlotte Holding BV biedt natuurlijke- en rechtspersonen de mogelijkheid te participeren in de commanditaire vennootschap Marssteden Vastgoed CV, verder ook te noemen “de CV”.

De kenmerken van het fonds zijn:

  • Een investeringsvolume van € 3.125.000,= inclusief éénmalige kosten en liquiditeitsreserve
  • 16 participaties van € 100.000,= (geen emissiekosten)
  • Een beleggingshorizon van maximaal 10 jaar
  • Circa 12% geprognosticeerd direct rendement, gemiddeld op jaarbasis vóór belastingen
  • Één langjarige huurovereenkomst (10 jaar) met goed aangeschreven huurder
  • Een gunstige fee-structuur en geen winstdeling voor de initiatiefnemer aan het einde van de looptijd
  • De initiatiefnemer neemt met één participatie deel (6,25%)
  • Focus op schuldaflossing met nog slechts een restant schuld van € 762.500,= na 10 jaar

De vastgoedbelegging is gelegen op het bedrijventerrein De Marssteden te Enschede.

Geïnteresseerden kunnen als commanditair vennoot deelnemen in Marssteden Vastgoed CV met een bedrag van € 100.000,= of een veelvoud daarvan. Er zijn 16 participaties, waarvan er 15 voor beleggers beschikbaar zijn.

De totale investering bedraagt € 3.125.000,= waarvan € 2.835.000,= aankoop onroerend goed k.k., € 102.000,= éénmalige kosten en € 17.900 liquiditeitsreserve.

Daarvan wordt € 1.525.000,=gefinancierd door middel van een hypothecaire lening bij Volksbank Bocholt eG.

Marssteden Vastgoed CV valt onder de vrijstellingsregeling Wet op het Financieel Toezicht Instellingen (WFT) en staat derhalve niet onder toezicht van de AFM.

De CV wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Er wordt echter uitgegaan van een beleggingshorizon van 9 tot 10 jaar, waarna het vastgoed wordt verkocht en de CV wordt geliquideerd. De beslissing tot verkoop is voorbehouden aan de vergadering van participanten.

De CV is/wordt opgericht op 31 augustus 2018. Het fonds is volgetekend.

Voor nadere informatie kunt u ons bereiken via onze contactgegevens.