Selecteer een pagina

Kenmerken Holten Vastgoed CV

holten-vastgoed
Merlotte Holding BV biedt natuurlijke- en rechtspersonen de mogelijkheid te participeren in de commanditaire vennootschap Holten Vastgoed CV, verder ook te noemen “de CV”.

De kenmerken van het fonds zijn:

 • Een investeringsvolume van € 4.000.000,- inclusief éénmalige kosten en liquiditeitsreserve
 • 14 participaties van € 100.000,- (geen emissiekosten)
 • Een beleggingshorizon van maximaal 10 jaar
 • Circa 12,5% geprognosticeerd direct rendement, gemiddeld op jaarbasis vóór belastingen
 • 4 langjarige huurovereenkomsten (alle 10 jaar) met goed aangeschreven huurders (o.a. Aldi en
  Kruidvat)
 • Nieuw op te leveren vastgoed met lage onderhoudskosten en garanties
 • Een gunstige fee-structuur en geen winstdeling voor de initiatiefnemer aan het einde van de looptijd
 • De initiatiefnemer neemt met één participatie deel (7,14%)
 • Focus op schuldaflossing met nog slechts een restant schuld van € 1.623.000,- na 10 jaar

De vastgoedbelegging is gelegen in het centrum van Holten, Overijssel aan de Kalfstermansweide, tegenover Albert Heijn en naast de eveneens nieuw gerealiseerde Hema.

Geïnteresseerden kunnen als commanditair vennoot deelnemen in Holten Vastgoed CV met een bedrag van € 100.000,- of een veelvoud daarvan. Er zijn 14 participaties, waarvan er 13 voor beleggers beschikbaar zijn (N.B. in de CV overeenkomst vertegenwoordigt één participatie een bedrag van € 1,-. In juridische zin neemt een belegger derhalve deel met een minimum van 100.000 participaties van € 1,-).

De totale investering bedraagt € 4.000.000,-, waarvan € 3.820.000,- aankoop onroerend goed,
€ 122.240,- éénmalige kosten en € 57.760,- liquiditeitsreserve. Daarvan wordt € 2.600.000,- gefinancierd door middel van een hypothecaire lening bij Volksbank Bocholt eV.

Holten Vastgoed CV valt onder de vrijstellingsregeling Wet op het Financieel Toezicht instellingen (WFT) en staat derhalve niet onder toezicht van de AFM.

De CV wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Er wordt echter uitgegaan van een beleggingshorizon van 9 tot 10 jaar waarna het vastgoed wordt verkocht en de CV wordt geliquideerd. De beslissing tot verkoop is voorbehouden aan de vergadering van participanten.

De CV is opgericht op 2 december 2013. Het fonds is volgetekend.

Voor nadere informatie kunt u ons bereken via onze contactgegevens.

Contactgegevens

Merlotte Holding BV

Postbus 476
1250 AL Laren - NL -

Telefoon : +31 35 5318723
Telefax : +31 35 5380259
Email : pnijhuis@merlotte.nl


RSS Vastgoednieuws